Privacy Policy

Privacy Policy AVG 2024

Privacy Policy Du Parc

Du Parc, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Du Parc respecteert de privacy van haar klanten draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens slechts om de dienstverlening aan u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Du Parc zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Du Parc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u zelf actief aan ons verstrekt

- Bankrekeningnummer

Du Parc verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Du Parc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het uitvoeren van uw overeenkomst

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Du Parc verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Du Parc neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Du Parc) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Du Parc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Du Parc verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Du Parc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duparc maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. U kunt cookies voor alle websites uitzetten via uw browser.

Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld wat gebruikers in hun winkelwagentje geplaatst hebben. Ook onthouden ze logins en zorgen ze ervoor dat je bezoekers automatisch ingelogd blijven. Voor deze cookies heb je geen toestemming en dus cookiemelding nodig.


De volgende cookies zijn geplaatst:

XSRF-TOKEN: verloopt na 2 uur

laravel_session: verloopt na 2 uurAnalytische cookies meten alle data die je terugvindt in Google Analytics. Deze cookies meten bijvoorbeeld: het aantal bezoekers op je website, de tijd dat ze op je website verblijven en welke pagina’s ze bekijken.
Volgens de AVG zijn IP-adressen persoonsgegevens. Als je deze gegevens anonimiseert hoef je geen toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

Voor de analytische cookies hebben we het volgende ingesteld:

1. In Google Analytics aangegeven dat we de gegevens van jou als bezoeker niet met Google wilt delen.

2. We hebben een code toevoegd aan het Analytics script in onze website die het IP-adres anonimiseert zodat deze niet opgeslagen wordt.


De volgende cookies zijn geplaatst:

Google Analytics:

CookieNaam     Verlooptijd        Beschrijving
_ga                  2 jaar                Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

_gid                 24 uur               Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

_gat                 1 minuut           Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.

Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ <property-id>

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Du Parc en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@duparc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Du Parc wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Du Parc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@duparc.nl

Contactgegevens:

Du Parc BV
Bedrijfsweg 5
5061 JX Oisterwijk
+31 (0)13 – 5452000
info@duparc.nl

 

Du Parc appointment

Bericht is verstuurd, wij nemen contact met u op ter bevestiging van de afspraak